RODO

Informacje dla Klientów P.U.H. ANNA NOWAK-MIKSA, uL. Ratuszowa 5, 42-600 Tarnowskie Góry

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

RODO zastępuje ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

W związku z powyższym informujemy, iż od 25 maja 2018 roku, klientom będą przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sklep Aromat oraz będą obowiązywały poniższe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych.

1. Administrator Danych Osobowych (ADO).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma P.U.H. ANNA NOWAK-MIKSA z siedzibą przy ul. Ratuszowa 5, 42-600 Tarnowskie, NIP: 645-246-42-50

2. Cele przetwarzania danych osobowych.

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez P.U.H. ANNA NOWAK-MIKSA jest kontakt w celu określenia warunków korzystania z danych osobowych zgodnie z PKD jest  gromadzenie dokumentacji wysyłkowych, przesyłanie ofert handlowych, przygotowywanie wycen, przyjmowanie zamówień oraz ich obsługa i realizacja.

3. Odbiorcy danych osobowych.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, firmy spedycyjne i firmy wysyłkowe na mocy stosownych umów z Administratorem Danych Osobowych.

Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

4. Okres przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania działalności firmy.

5. Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez P.U.H. ANNA NOWAK-MIKSA , przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy przesłanie informacji na adres e-mail: biuro@e-aromat.pl

6. Skarga do organu nadzorczego.

W przypadku gdy Pani/Pan uważa, że zostały naruszone przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzegania przepisów jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nie podanie niezbędnych danych spowoduje brak możliwości realizacji usługi/zamówienia lub wykonania czynności niezbędnych do realizacji usługi/zamówienia.

8. Profilowanie danych osobowych.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą profilowane.

9. Źródła pochodzenia danych osobowych.

Dane pozyskiwane są od osoby, której dane dotyczą. Dane mogą również pochodzić ze źródeł powszechnie dostępnych takich jak: bazy REGON, NIP, CEIDG, GUS, KRS.